รับทำเว็บไซต์

Portfolio

Packaging-Design-Serum

ผลงานออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์
Eyelash Serum ms. purple BY KEO LEN
Concentrated serum for long eyelashes and strengthen the lashes. Helps reduce eyelash loss while
cleansing eye makeup. Enriched with natural extracts to nourish the lashes longer and thicker.

มายโซน รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า
เพราะ “การออกแบบ” ที่ดีช่วยยกระดับสินค้า
ให้น่าสนใจ ติดตลาด แตกต่าง และสอดคล้องกับการใช้งาน